Inkomensbeheer
Als bewindvoerder voldoen wij aan strenge kwaliteitseisen die ieder jaar worden beoordeeld door het Kwaliteitsbureau van de Rechtbank Oost-Brabant.  Hiervoor laten wij ieder jaar ook een controle uitvoeren door een accountant (Alfa accountants in Buitenpost). Ook hebben wij een wettelijk verplichte verzekering zodat onze klanten bij fouten van ons bedrijf schadeloos worden gesteld.

Als BGNN voeren wij géén budget- of inkomensbeheer uit. Voor deze vorm van financiële ondersteuning verwijzen we u altijd door naar de gemeente of de kredietbank. Wij werken alleen als bewindvoerder en worden hiervoor per klant door de Kantonrechter benoemd. Ook leggen we ieder jaar per klant verantwoording af aan de Kantonrechter. Voor ons is het enorm belangrijk dat onze klanten zich veilig en vertrouwd voelen.

Regelmatig horen ook wij negatieve berichten en verhalen. Soms wordt er gesproken over een bewindvoerder, maar meestal gaan dit over budgetbeheerders of inkomensbeheerders. Het verschil tussen een bewindvoerder en een budgetbeheerder is dat de budgetbeheerder niet door de rechter wordt benoemd én niet door de rechter wordt gecontroleerd.

Heeft u wel ondersteuning bij uw financiën nodig, maar is bewindvoering een te grote stap, neem dan contact op met de budgetbeheerders van uw gemeente of kredietbank (via uw gemeente), daar kunt u met vertrouwen gebruik van maken.