Bewindvoering

Wanneer u tijdelijk niet in staat bent uw eigen financiën te beheren, kan een bewind over uw geld en goederen een oplossing voor u zijn. Zo kunt u voorkomen dat u (verder) in financiële problemen raakt of hulp krijgt om financiële problemen op te lossen. Bewind is iets anders dan budget- of inkomensbeheer. De belangrijkste verschillen zijn dat bewind door de kantonrechter wordt uitgesproken en een bewindvoerder aan strenge eisen moet voldoen en door de rechtbank wordt gecontroleerd. Als u hier meer over wilt weten leggen wij dat graag aan u uit.

Een groot misverstand is dat u als persoon onder bewind wordt gesteld. Dat is niet het geval, het zijn uw inkomen, bezittingen en schulden die onder het bewind vallen. De bewindvoerder zal zich dus ook alleen bezig houden met alle zaken die financiële gevolgen hebben.

Bewind over uw inkomen en bezittingen wordt uitgesproken door de kantonrechter en kan ook alleen door de kantonrechter weer worden beëindigd. Het is ook de kantonrechter die de bewindvoerder benoemt en die controleert of de bewindvoerder zijn of haar werk goed uitvoert. Naast de controle door de kantonrechter, wordt BGNN jaarlijks door een accountant gecontroleerd. Al deze controles zijn bedoeld om te zorgen dat uw geld veilig is en goed wordt beheerd.

Voordat de kantonrechter bewind uitspreekt zal hij onderzoeken of u aan één van de twee voorwaarden (gronden) voldoet.  De kantonrechter zal beoordelen of er redenen zijn waardoor u onvoldoende in staat bent uw eigen financiële belangen te behartigen of dat er sprake is van problematische schulden waar u hulp en ondersteuning bij nodig heeft.

Als u een aanvraag tot onderbewindstelling wilt indienen, kunnen wij u hierbij begeleiden. De eerste stap is een kennismaking, wij komen hiervoor graag bij u langs. Dit kan bij u thuis zijn, bij een begeleidende organisatie of op een afspraaklocatie bij u in de buurt.

Om een afspraak te maken kunt u ons iedere werkdag van 9:00 uur tot 17:00 uur bellen (050-211 01 86), een email sturen naar bewindvoerder@bgnn.nl of benaderen via WhatsApp (06-239 302 55).