Klachten

Uiteraard hebben we binnen BGNN een klachtenreglement voor onze cliënten. Dit reglement ontvangt u aan het begin van onze samenwerking. Heeft u het reglement niet meer, dan kunt u deze telefonisch opvragen via 050 – 211 01 86.

Uiteraard kunt u ook een klacht indienen bij de Kantonrechter, wanneer er sprake is van een ernstig verstoorde verhouding en u denkt een klacht niet met ons op te kunnen lossen. Adressen van de rechtbanken kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Bent u geen cliënt, maar heeft u een klacht over onze werkwijze of onze bejegening, dan verzoek wij u een dergelijke klacht schriftelijk aan ons kenbaar te maken:

BGNN BV
t.a.v. de directie
Postbus 26
9950 AA  WINSUM